Kaelble KV34 Dump-Truck (1965)

Kaelble KV34 Dump-Truck (1965)

Kaelble KV34 Dump-Truck (1965)

Category Construction equipment
ID Various Construction Equipment
Width x height 366 x 338 px
Hits 4125 (0.7 / day)
Source Dr Dan Saranga
Kaelble KV34 Dump-Truck (1965)