Kaelble KVW34 Dump-Truck (1965)

Kaelble KVW34 Dump-Truck (1965)

Kaelble KVW34 Dump-Truck (1965)

Category Construction equipment
ID Various Construction Equipment
Width x height 365 x 348 px
Hits 3497 (0.8 / day)
Source Dr Dan Saranga
Kaelble KVW34 Dump-Truck (1965)