Kaelble KVW34 Dump-Truck (1965)

Kaelble KVW34 Dump-Truck (1965)

Kaelble KVW34 Dump-Truck (1965)

Category Construction equipment
ID Various Construction Equipment
Width x height 365 x 348 px
Hits 3760 (0.6 / day)
Source Dr Dan Saranga
Kaelble KVW34 Dump-Truck (1965)