KTM 200 Duke (2012)

KTM 200 Duke (2012)

KTM 200 Duke (2012)

Category Motorcycles
ID KTM
Width x height 350 x 220 px
Hits 3202 (1.7 / day)
Source Dr Dan Saranga
KTM 200 Duke (2012)