KTM Duke 950 (2004)

KTM Duke 950 (2004)

KTM Duke 950 (2004)

Category Motorcycles
ID KTM
Width x height 450 x 289 px
Hits 4740 (1 / day)
Source Dr Dan Saranga
KTM Duke 950 (2004)