Ships (Argentina)

Category x F T R S
Alg FS Nanuchka II RAIS HAMIDOU Ship 1000 x 330
ARA 25 de Mayo Ship 930 x 459
ARA 25 de Mayo (Cruiser) - Argentina (1935) Ship 800 x 204
ARA Almirante Brown (Cruiser) Ship 800 x 224
ARA Buenos Aires (Cruiser) Ship 800 x 326
ARA Catamarca (Destroyer) Ship 500 x 140
ARA Catamarca (Destroyer) - Argentina (1915) Ship 500 x 140
ARA General Belgrano (ex USS CL-46 Phoenix) [Light Cruiser] (1982) Ship 923 x 189
ARA General Belgrano (Light Cruiser ex USS Phoenix ) Ship 720 x 158
ARA General Garibaldi (Battleship)- Argentina Ship 800 x 271
ARA General Garibaldi (Battleship) Ship 800 x 290
ARA Independencia - Argentina (1965) Ship 782 x 349
ARA Independencia (Battleship) Ship 800 x 293
ARA Independencia (Battleship) (1901) Ship 800 x 307
ARA Independencia (Battleship) (1901) Ship 800 x 307
ARA Independencia (Battleship) - Argentina (1901) Ship 800 x 307
ARA King (Patrol Ship) Ship 800 x 216
ARA La Argentina (Cruiser) Ship 800 x 225
ARA La Argentina (Cruiser) - Argentina (1939) Ship 800 x 248
ARA La Argentina (Light Cruiser) Ship 800 x 248
ARA La Plata (Destroyer) (1917) Ship 800 x 205
ARA La Plata (Destroyer) - Argentina (1912) Ship 800 x 205
ARA Moreno (Battleship) (1915) Ship 798 x 480
ARA Moreno (Battleship) (1915) Ship 797 x 449
ARA Moreno (Battleship) - Argentina (1915) Ship 800 x 469
ARA Nueve De Julio (Cruiser) Ship 800 x 252
ARA Nueve de Julio (Light Cruiser ex USS Boise) Ship 720 x 158
ARA Parana (Gun Boat) - Argentina (1918) Ship 800 x 325
ARA Parani (Gun Boat) (1918) Ship 800 x 325
ARA Patagonia (Cruiser) Ship 800 x 321
ARA Rivadavia (Battleship) (1935) Ship 797 x 201
ARA Rivadavia (Battleship) - Argentina Ship 800 x 277
ARA San Martin (Cruiser) - Argentina (1918) Ship 800 x 340
ARA San Martin (Heavy Cruiser) (1918) Ship 800 x 340
ARA Santa Fe - Argentina (1939) Ship 800 x 263
ARA Santa Fe (Submarine) Ship 800 x 263
ARA Veinticinco De Mayo (Cruiser) Ship 800 x 272
ARA Veinticinco de Mayo (Heavy Cruiser) Ship 800 x 204
ARA Veinticinco de Mayo (Heavy Cruiser) Ship 800 x 204
Arg CV Bazan BSAC 220 9 de Julio Ship 1668 x 1150
Arg CV Bazan BSAC 220 9 de Julio Ship 1668 x 1150
Arg CVS Flight Deck Spruance 25 de Mayo AU Ship 1250 x 546
Arg DD Meko 360 BROWN Ship 1000 x 330
Arg DDG Typ 42 HERCULES Ship 1000 x 330
Arg DDG Typ 42 HERCULES Ship 1000 x 330
Arg FS A69 DRUMMOND Ship 1000 x 330
Arg FS Meko 140 ESPORA Ship 1000 x 330
Argentina - Independencia (Battleship) Ship 298 x 131
Argentina Maru Ship 785 x 345
Argentina Maru Ship 841 x 199
Argentina Maru Ship 785 x 345
NAe Sao Paulo A12 [Aircraft Carrier] Ship 800 x 178