Ships (US)

Page 3 of 5
Category x F T R S
USS CA-32 New Orleans [Heavy Cruiser] (1945) Ship 1401 x 894
USS CA-32 Quincy [Heavy Cruiser] (1942) Ship 500 x 219
USS CA-33 Portland (Heavy Cruiser) Ship 540 x 307
USS CA-35 Indianapolis (Heavy Cruiser) (1945) Ship 937 x 623
USS CA-36 Minneapolis [Heavy Cruiser] (1945) Ship 600 x 265
USS CA-38 Indianapolis (Heavy Cruiser) Ship 990 x 420
USS CA-38 San Francisco (Heavy Cruiser) (1942) Ship 915 x 579
USS CA-38 San Francisco (Heavy Cruiser) (1944) Ship 980 x 699
USS CA-38 San Francisco (Heavy Cruiser) (1944) Ship 935 x 633
USS CA-38 San Francisco [Heavy Cruiser] (1935) Ship 3087 x 737
USS CA-45 Wichita [Heavy Cruiser] (1943) Ship 1724 x 783
USS CA-45 Wichita [Heavy Cruiser] (1945) Ship 1544 x 603
USS CA-71 Quincy [Heavy Cruiser] (1942) Ship 500 x 219
USS CB-1 Alaska (Battlecruier) (1945) Ship 974 x 373
USS CB-1 Alaska (Battlecruiser) (1945) Ship 684 x 243
USS CG-10 Albany (Heavy Cruiser) Ship 819 x 589
USS CG-10 Albany (Missile Cruiser) Ship 668 x 491
USS CG-11 Chicago Ship 631 x 217
USS CG-11 Chicago [Missile Cruiser] Ship 800 x 385
USS CG-11 Chicago [Missile Cruiser] Ship 798 x 353
USS CGN-35 Truxtun Ship 637 x 218
USS CGN-41 Arkansas Ship 1023 x 329
USS CGN-41 Arkansas (Cruiser) Ship 700 x 350
USS CGN-41 Arkansas [Missile Cruiser] Ship 700 x 292
USS CL-119 Juneau [Light Cruiser ] Ship 3049 x 1218
USS CL-12 Marblehead (Light Cruiser) (1942) Ship 687 x 141
USS CL-51 Atlanta [Light Cruiser] (1941) Ship 2968 x 1105
USS CL-53 San Diego (Light Cruiser) Ship 1365 x 223
USS CL-53 San Diego (Light Cruiser) Ship 821 x 645
USS CL-55 San Diego [Light Cruiser] Ship 3007 x 1070
USS CM-4 Ogala (Minelayer) (1941) Ship 800 x 216
USS CM-5 Terror (Minelayer) (1942) Ship 800 x 237
USS CV-1 Langley (1920) Ship 267 x 60
USS CV-1 USS Langley (Aircraft Carrier) (1942) Ship 762 x 162
USS CV-10 Yorktown (1945) Ship 635 x 391
USS CV-19 Hancock (Aircraft Carrier) (1944) Ship 974 x 365
USS CV-36 Antietam (Aircraft Carrier) (1953) Ship 693 x 441
USS CV-36 Antietam (Aircraft Carrier) (1956) Ship 689 x 473
USS CV-38 Shangri-La (Aircraft Carrier) Ship 765 x 142
USS CV-4 Ranger (Aircraft Carrier) Ship 800 x 176
USS CV-41 Midway (Aircraft Carrier) Ship 800 x 180
USS CV-41 Midway (Aircraft Carrier) (1946) Ship 2953 x 1953
USS CV-42 Franklin D. Roosevelt (Aircraft Carrier) (1956) Ship 2997 x 1905
USS CV-5 Yorktown (Aircraft Carrier) (1943) Ship 800 x 153
USS CV-5 Yorktown [Aircraft Carrier] Ship 970 x 322
USS CV-5 Yorktown [Aircraft Carrier] (1941) Ship 1651 x 656
USS CV-5 Yorktown [Aircraft Carrier] (1942) Ship 907 x 568
USS CV-66 America (Aircraft Carrier) Ship 402 x 184
USS CV-7 Wasp (Aircraft Carrier) Ship 800 x 171
USS CV-8 Hornet (Aircraft Carrier) Ship 790 x 149
USS CV-8 Hornet [Aircraft Carrier] Tokyo Raid (1942) Ship 1265 x 601
USS CV-9 Essex (Aircraft Carrier) Ship 927 x 175
USS CV-9 Essex (Aircraft Carrier) Ship 1107 x 703
USS CV-9 Essex (Aircraft Carrier) (1943) Ship 654 x 419
USS CV-9 Essex (Aircraft Carrier) (1944) Ship 659 x 294
USS CV-9 Essex (Aircraft Carrier) (1944) Ship 661 x 409
USS CVA 58 Ship 1680 x 1143
USS CVE-1 Long Island (Escort Carrier) Ship 1091 x 251
USS CVE-1 Long Island (Escort Carrier) Ship 593 x 134
USS CVE-1 Long Island (Escort Carrier) (1943) Ship 642 x 373
USS CVE-105 Commencement Bay (1944) Ship 609 x 327
USS CVE-106 Block Island Ship 603 x 99
USS CVE-107 Gilbert Island Ship 603 x 105
USS CVE-109 Cape Gloucester Ship 634 x 102
USS CVE-23 Breton (Escort Carrier) Ship 736 x 195
USS CVE-29 Santee Ship 496 x 103
USS CVE-29 Santee (Escort Carrier) Ship 746 x 158
USS CVE-29 Santee (Escort Carrier) Ship 746 x 158
USS CVE-30 Charger (Escort Carrier) (1944) Ship 1588 x 920
USS CVE-55 Casablanca (Escort Carrier) (1943) Ship 3401 x 2081
USS CVE-55 Casablanca (Escort Carrier) (1945) Ship 3417 x 2041
USS CVE-58 Corregidor (Escort Carrier) (1944) Ship 3085 x 2357
USS CVE-60 Guadalcanal (Escort Carrier) (1944) Ship 3401 x 2059
USS CVE-61 Manila Bay (Escort Carrier) (1944) Ship 3081 x 2329
USS CVE-63 St. Lo (Escort Carrier) (1944) Ship 3113 x 2345
USS CVE-64 Tripoli (Escort Carrier) (1944) Ship 3069 x 2353
USS CVE-65 Wake Island (Escort Carrier) (1944) Ship 3097 x 2361
USS CVE-69 Kassan Bay (Escort Carrier) (1945) Ship 3065 x 2341
USS CVE-73 Gambier Bay (Escort Carrier) (1944) Ship 3401 x 2021
USS CVE-75 Hoggatt Bay (Escort Carrier) (1944) Ship 3425 x 2029
USS CVE-80 Petrof Bay Ship 542 x 150
USS CVE-9 Bouge (Escort Carrier) Ship 5581 x 2231
USS CVL -5 (1943) Ship 3046 x 2014
USS CVL-22 Independence (Light Carrier) (1943) Ship 1391 x 897
USS CVL-22 Independence [Light Carrier] (1945) Ship 1799 x 724
USS CVL-23 Princeton (Light Carrier) Ship 773 x 925
USS CVL-23 Princeton (Light Carrier) (1943) Ship 965 x 535
USS CVL-23 Princeton (Light Carrier) (1944) Ship 950 x 563
USS CVL-24 Belleau Wood Ship 584 x 430
USS CVL-24 Belleau Wood Ship 592 x 434
USS CVL-24 Belleau Wood (Light Carrier) (1944) Ship 1382 x 925
USS CVL-48 Saipan (1945) Ship 500 x 117
USS CVN-60 Chester Nimitz (Aircraft Carrier) (1988) Ship 3156 x 2366
USS CVN-65 Enterprise (Aircraft Carrier) Ship 2193 x 2053
USS CVN-65 Enterprise (Aircraft Carrier) (1963) Ship 1163 x 249
USS CVN-65 Enterprise (Aircraft Carrier) (1980) Ship 2245 x 1205
USS CVN-65 Enterprise (Aircraft Carrier) (1981) Ship 1155 x 243
USS CVN-65 Enterprise (Aircraft Carrier) (2007) Ship 1191 x 263
USS CVN-68 Nimitz (1975) Ship 969 x 985
USS CVN-68 Nimitz (1975) Ship 968 x 675
USS CVN-68 Nimitz (1979) Ship 1147 x 807
USS CVN-68 Nimitz (Aircraft Carrier) Ship 750 x 155
USS CVN-68 Nimitz (Aircraft Carrier) Ship 927 x 447
USS CVN-68 Nimitz (Aircraft Carrier) (1975) Ship 493 x 326
USS CVN-68 Nimitz (Aircraft Carrier) (2005) Ship 1361 x 693
USS CVN-68 Nimitz (Aitcraft Carrier) Ship 1000 x 473
USS CVN-70 Carl Vinson (Aircraft Carrier) Ship 759 x 153
USS CVN-70 Carl Vinson (Aircraft Carrier) Ship 1415 x 623
USS CVN-71 Theodore Roosevelt (Aircraft Carrier) Ship 652 x 344
USS CVN-72 Abraham Lincoln (2005) Ship 1317 x 715
USS CVN-72 Abraham Lincoln (Aircraft Carrier) Ship 743 x 154
USS CVN-73 George Washington (Aircraft Carrier) Ship 754 x 162
USS CVN-74 John C. Stennis (Aircraft Carrier) Ship 756 x 158
USS CVN-75 Harry S. Truman (Aircraft Carrier) Ship 761 x 155
USS CVN-76 Ronald Reagan (Aircraft Carrier) Ship 763 x 167
USS CVN-77 George H.W. Bush Ship 798 x 206
USS CVN-77 George H.W. Bush (Aircraft Carrier) Ship 758 x 153
USS CVN-77 George H.W. Bush (Aircraft Carrier) Ship 759 x 155
USS CVN-78 Gerald R. Ford Ship 794 x 162
USS Cairo (Ironclad River Gunboat) (1862) Ship 1081 x 765
USS Cairo (Ironclad River Gunboat) (1862) Ship 401 x 219
USS Cairo (Ironclad) (1862) Ship 518 x 283
USS Cleveland Ship 1500 x 579
USS Concord (Gunboat) (1898) Ship 493 x 331
USS Constellation Ship 1837 x 972
USS Constitution Ship 463 x 323
USS Constitution Ship 936 x 611
USS Cyclone Class Patrol Boat. Ship 506 x 150
USS DD-139 Ward (Destroyer) (1941) Ship 809 x 630
USS DD-343 Noa (Destroyer) (1940) Ship 825 x 665
USS DD-356 Porter (Destroyer) (1942) Ship 1851 x 821
USS DD-376 Cushing (Destroyer) (1942) Ship 3153 x 2209
USS DD-381 Somers (Destroyer) (1940) Ship 2132 x 673
USS DD-409 Sims (Destroyer) (1942) Ship 3253 x 2241
USS DD-412 Hammann (Destroyer) (1942) Ship 3396 x 2348
USS DD-412 Hammann [Destroyer] Ship 1634 x 661
USS DD-423 Gleaves (Destroyer) (1941) Ship 1445 x 439
USS DD-440 Erickson (Destroyer) Ship 644 x 194
USS DD-441 Wilkes (Destroyer) (1943) Ship 1452 x 582
USS DD-445 Fletcher (Destroyer) Ship 406 x 99
USS DD-445 Fletcher (Destroyer) Ship 1355 x 337
USS DD-445 Fletcher (Destroyer) (1942) Ship 1371 x 904
USS DD-445 Fletcher (Destroyer) (1942) Ship 3345 x 1421
USS DD-451 Chevalier (Destroyer) (1942) Ship 1326 x 859
USS DD-474 Fullam (Destroyer) (1944) Ship 3411 x 2289
USS DD-484 Buchanan (Destroyer) (1945) Ship 582 x 175
USS DD-537 The Sullivans (Destroyer) (1944) Ship 3053 x 1877
USS DD-707 Soley (Destroyer) Ship 622 x 195
USS DD-742 Frank Knox [Destroyer] Ship 934 x 584
USS DD-792 Callghan [Destroyer] Ship 582 x 250
Page 3 of 5