CZ-4 Chang Zeng (Long March)

CZ-4 Chang Zeng (Long March)

CZ-4 Chang Zeng (Long March)

Category Weapons
ID Bullets & Missiles
Width x height 401 x 263 px
Hits 365 (1.2 / day)
Source Dr Dan Saranga
CZ-4 Chang Zeng (Long March)